№ 32 от 02.07.2019 г.
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Сухрау авыл җирлеге башкарма комитетының 2016 елның 22 гыйнварындагы 7 номерлы карары белән расланган күчемсез милек объектларына адреслар бирү, үзгәртү һәм гамәлдән чыгару буенча муниципаль хезмәт ...

Скачать