Подробнее : http://suharevskoe-sp.ru/novosti/105-besplatnoe-tsifrovoe-efirnoe-televidenie